Melatonin hæmmer mastcelleaktivering, hvilket indikerer dets potentiale som et terapeutisk middel ved inflammatoriske sygdomme.Mastceller er specialiserede immunceller, der er kendt for deres karakteristiske farvningsegenskaber og store cytoplasmatiske granulater, der indeholder flere mediatorer såsom histaminer, proteoglykaner, serinproteaser og cytokiner1. Dette granulære indhold gør mastceller til integrerede aktører i immunsystemet og afgørende for inflammationsprocessen. Desuden er den patologiske aktivering af mastceller i stigende grad blevet anerkendt for deres bidrag til mastcelleafhængige og -associerede sygdomme såsom allergiske sygdomme, kronisk urticaria og irritabel tyktarm (IBS) 2. Derfor er der behov for grundig forskning for at finde terapeutiske strategier til at hæmme aktiveringen af mastceller.

Fonte https://www.annallergy.org/article/S1081-1206(24)00008-5/fulltext


Key Melatonin is Danmark site by of Melatonin International Key Melatonin